FlexiTak är en förbockad plåt som monteras med fall på den ena långsidan, den andra långsidan lägger man ovanpå intilliggande bjälke. Se tvärsnitt A på bilden nedan.

Plåten spikas eller skruvas på den sidan plåten hänger, den andra sidan på plåten blir fäst när trädäcket monteras.

Flexitak kan monteras från höger eller vänster, om bjälklaget ligger på 60 cm cc använder man standardplåten. Om det är andra centeravstånd på bjälklaget så finns också plåtar med endast en bockning i 2 olika bredder 20 och 35 cm. Dessa skarvas i längdriktning med rostfria M6 bult, brickor och mutter med ett centeravstånd på ca
50 cm och man får den bredd man önskar på plåten. Se tvärsnitt B på bilden nedan.

Om bjälklaget ligger som en solfjäder så använder man skarvplåtarna och skarvar ihop dessa så att de passar detta kilsystem. Se tvärsnitt B på bilden nedan.

2 st 20 cm skarvplåt fungerar från 20-35 cm centeravstånd. OBS överlappen.
2 st 35 cm skarvplåt fungerar från 35-65 cm centeravstånd. OBS överlappen. 

Tvärsnitt C på bilden nedan visar att man kan fästa plåten med en skruvläkt ovanpå, då blir det endast ett fåtal skruv (spik) som gör hål i plåten och trädäcket blir fastskruvat i skruvläkten.

Tvärsnitt D på bilden nedan visar var bultarna skall sitta när man skarvar plåtarna på längden.

I alla skarvar använder man en lämplig fogmassa som håller sig färsk (Inte hårdnar)
man lägger också en 5 mm sträng med fogmassa ovanpå träbjälkarna före man lägger ner plåten denna sträng bildar en packning när trädäcket skruvas på plats.

Man startar monteringen med att slå ett kritstreck med det fallet man vill ha på insidan av bjälkarna. Sedan monterar man plåten efter dessa kritstreck, man monterar de lägsta plåtarna först och arbetar sig uppåt. (Tänk taktegel vid läggning)

Skall ni kapa plåten gör det med plåtsax. Vinkelslip fördärvar galvanisering och färg.

Teknisk beskrivning: Galvaniserad och målad stålplåt 0,5 mm tjocklek
Standardplåten är 123×60 cm väger 3,7 kg  den täcker 0,72 kvm.