MONTERINGSANVISNINGAR

Monteringsanvisning: Flexitak Original

FlexiTak är en förbockad plåt som monteras med fall på den ena långsidan, den andra långsidan lägger man ovanpå intilliggande bjälke. Se tvärsnitt A på bilden nedan.

Plåten spikas eller skruvas på den sidan plåten hänger, den andra sidan på plåten blir fäst när trädäcket monteras.

Flexitak kan monteras från höger eller vänster, om bjälklaget ligger på 60 cm cc använder man standardplåten. Om det är andra centeravstånd på bjälklaget så finns också plåtar med endast en bockning i 2 olika bredder 20 och 35 cm. Dessa skarvas i längdriktning med rostfria M6 bult, brickor och mutter med ett centeravstånd på ca
50 cm och man får den bredd man önskar på plåten. Se tvärsnitt B på bilden nedan.

Om bjälklaget ligger som en solfjäder så använder man skarvplåtarna och skarvar ihop dessa så att de passar detta kilsystem. Se tvärsnitt B på bilden nedan.

2 st 20 cm skarvplåt fungerar från 20-35 cm centeravstånd. OBS överlappen.
2 st 35 cm skarvplåt fungerar från 35-65 cm centeravstånd. OBS överlappen. 

Tvärsnitt C på bilden nedan visar att man kan fästa plåten med en skruvläkt ovanpå, då blir det endast ett fåtal skruv (spik) som gör hål i plåten och trädäcket blir fastskruvat i skruvläkten.

Tvärsnitt D på bilden nedan visar var bultarna skall sitta när man skarvar plåtarna på längden.

I alla skarvar använder man en lämplig fogmassa som håller sig färsk (Inte hårdnar)
man lägger också en 5 mm sträng med fogmassa ovanpå träbjälkarna före man lägger ner plåten denna sträng bildar en packning när trädäcket skruvas på plats.

Man startar monteringen med att slå ett kritstreck med det fallet man vill ha på insidan av bjälkarna. Sedan monterar man plåten efter dessa kritstreck, man monterar de lägsta plåtarna först och arbetar sig uppåt. (Tänk taktegel vid läggning)

Skall ni kapa plåten gör det med plåtsax. Vinkelslip fördärvar galvanisering och färg.

Teknisk beskrivning: Galvaniserad och målad stålplåt 0,5 mm tjocklek
Standardplåten är 123×60 cm väger 3,7 kg  den täcker 0,72 kvm.

Monteringsanvisning: Flexitak Under

En plastlist speciellt framtagen för att uppbära plåtar mellan träbjälkar på befintliga Altaner, Balkonger Terrasser och Verandor för att få det torrt under. Plastlisten levereras i 2,5 meters längder tillsammans med plåt med längden 123 cm (det går åt list på båda långsidorna på plåten så en 2,5 meters list räcker till en plåt) List och plåt säljes ej separat.

Listen monteras på sidan av bjälkarna med lutning åt det hållet man vill ha vattnet, på listen är det en markering där man bör lägga en sträng med fogmassa innan man skruvar fast listen på bjälken med montageskruv som har borrspets. Efter att listerna är monterade bör man också på toppen av listen lägga en sträng med fogmassa som man jämnar till med fingret, träkloss eller fogverktyg.

Om man har längre bjälkar än 2,5 meter är det bara att fortsätta med en ny längd list men då måste skarvbleck monteras i skarven. När man monterar skarvblecket ska man ha fogmassa mellan och över skarvblecket och listen. Skarvbleck köpes separat.

Efter att plastlisterna är monterade är det dags att montera plåten som levereras 123 x 56 cm. Dessa passar normalt där man använt 45 mm tjocka bjälkar och monterat dem med centeravstånd 60 CC. Plåten skall va 0,5 till 1 cm bredare än avståndet mellan bjälkarna för att plåten skall hänga som en ränna. När plåten monteras bör stöd monteras under plåten så att den inte kan falla ned. Varje plåt behöver 2 stöd (ca 10 cm från änden på plåten).

Första raden med plåt monteras som regel närmast väggen och skall man förlänga med ytterligare en rad så ska man överlappa med minimum 3 cm. Plåtlängden är alltid 123 cm men om annan plåtbredd än 56 cm önskas så klipper ni till detta själv eller beställer den bredd ni vill ha när ni beställer FLEXITAK UNDER. Klippkostnad tillkommer.