Ladda ner monteringsanvisning

En plastlist speciellt framtagen för att uppbära plåtar mellan träbjälkar på befintliga Altaner, Balkonger Terrasser och Verandor för att få det torrt under. Plastlisten levereras i 2,5 meters längder tillsammans med plåt med längden 123 cm (det går åt list på båda långsidorna på plåten så en 2,5 meters list räcker till en plåt) List och plåt säljes ej separat.

Listen monteras på sidan av bjälkarna med lutning åt det hållet man vill ha vattnet, på listen är det en markering där man bör lägga en sträng med fogmassa innan man skruvar fast listen på bjälken med montageskruv som har borrspets. Efter att listerna är monterade bör man också på toppen av listen lägga en sträng med fogmassa som man jämnar till med fingret, träkloss eller fogverktyg.

Om man har längre bjälkar än 2,5 meter är det bara att fortsätta med en ny längd list men då måste skarvbleck monteras i skarven. När man monterar skarvblecket ska man ha fogmassa mellan och över skarvblecket och listen. Skarvbleck köpes separat.

Efter att plastlisterna är monterade är det dags att montera plåten som levereras 123 x 56 cm. Dessa passar normalt där man använt 45 mm tjocka bjälkar och monterat dem med centeravstånd 60 CC. Plåten skall va 0,5 till 1 cm bredare än avståndet mellan bjälkarna för att plåten skall hänga som en ränna. När plåten monteras bör stöd monteras under plåten så att den inte kan falla ned. Varje plåt behöver 2 stöd (ca 10 cm från änden på plåten).

Första raden med plåt monteras som regel närmast väggen och skall man förlänga med ytterligare en rad så ska man överlappa med minimum 3 cm. Plåtlängden är alltid 123 cm men om annan plåtbredd än 56 cm önskas så klipper ni till detta själv eller beställer den bredd ni vill ha när ni beställer FLEXITAK UNDER. Klippkostnad tillkommer.